persondatapolitik_billede

HVORDAN BEHANDLER VI PERSONDATA

Hallas Grafisk Design (herefter nævnt som HGD) er dataansvarlig efter den gældende persondata- og databeskyttelseslov.

HGD opbevarer kun de personoplysninger, som er afgivet ved ingået aftale samt øvrige personoplysninger som måtte blive udvekslet med kundens andre ansatte i forbindelse med levering af opgaven.

Vi videregiver kun persondata til samarbejdspartnere hvis det er nødvendigt for at kunne yde den service eller producere det produkt kunden ønsker. Derfor indhenter vi kundens samtykke og informerer om, hvad dennes data vil blive brugt til. Vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at kunden selv har givet os disse oplysninger ved registrering.

HGD behandler ikke personfølsomme oplysninger. HGD indhenter altid samtykke til serveradgang i forbindelse med hjemmesideudvikling og det er kunden og deres ansattes ansvar at lukke den adgang ved samarbejdets ophør.

Kontaktoplysning på dataansvarlig
Hallas Grafisk Design
CVR: 25177754
Maglemølle 25, 1.
4700 Næstved
Kontaktperson Gerd Hallas, mail gh@hallasgrafisk.dk, telefon 20109843

Hvilke personoplysninger behandler vi
Vi behandler alene almindelige kontaktoplysninger, navn, telefonnr. samt mailadresse på de personer der kommunikeres med i forbindelse med løsning af opgaven. Vi opbevarer IKKE persondata, som kan opleves som ”følsomme”.

Hvem videregiver vi kundens oplysninger til
Personoplysninger vil ikke blive givet videre til tredjepart uden kundens samtykke.

Opbevaring og sletning
Vi opbevarer personoplysninger i en periode på 5 år efter sidst fremsendte faktura i henhold til bogføringsloven.
Efter 5 år slettes alle personoplysninger medmindre andet er aftalt.
Hjemmesiden www.hallasgrafisk.dk indsamler ikke  cookies. Siden indsamler log filer som slettes efter 30 dage.

De registreredes rettigheder
Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, Hallas Grafisk Design behandler om dig:

Retten til indsigt
Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning
Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod en denne behandling
Retten til dataportabilitet

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at
Hallas Grafisk Design ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne. Ønsker en registreret at klage, vil vi være glade for at blive orienteret, så vi har mulighed for at følge op og afhjælpe inden.

Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.